Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, De Beloofde Mesias en Mahdi (as)

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), de stichter van de Ahmadiyya Moslim Djama‘at, behoorde tot een nobele Moslimfamilie uit Qadian (India). Hij was een vroom man en naar aanleiding van goddelijke openbaringen verklaarde hij in 1891 dat hij de Beloofde Messias en Mahdi was, wiens komst was voorspeld door de Heilige Profeet van de Islam, Muhammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) en wiens komst ook was voorspeld in de geschriften van andere godsdiensten.Meer