Algemene Islamitische Kennis Boek

God de Almachtige heeft de mens in staat gesteld om kennis en wijsheid te vergaren. In werkelijkheid is dit de essentiële eigenschap die de mens onderscheid van andere levende wezens. Het succes van de mens hangt geheel af van zijn welwillendheid om kennis en wijsheid te vergaren. Alle ontwikkelde landen hebben dit feit erkend en hebben op dit gebied nieuwe wegen van succes neergelegd en zodoende hun naam gevestigd in de gehele wereld. Baserend op hun ontwikkelingen en successen zou men tot de oordeel kunnen komen dat wij ook hun kennis en hun handelwijze horen op te volgen, zodat wij ook deze successen kunnen behalen. Maar wij allen horen te onthouden, dat deze naties alleen hun aandacht vestigen op wereldse kennis en geheel opgaan in materialisme en totaal geen aandacht geven aan spirituele en morele hervorming. Wij kunnen met zekerheid zeggen, dat in de hedendaagse samenleving spirituele en morele waardes teniet zijn gedaan en totaal geen betekenis meer hebben. Het feit is echter dat het menselijk wezen een samenstelling is van lichaam en geest. Een systeem waarin geen rekening met beiden aspecten wordt gehouden zal niet tot ware ontplooiing en tot langdurige uitkomsten resulteren. De noodzaak en belang van wereldse kennis wordt niet ontkent, maar daarnaast kan men ook niet het belang van geestelijke kennis ontkennen. Het is de taak van een ware gelovigen dat hij naast het vergaren van wereldse kennis, zich ook inspant voor de geestelijke kennis.

Downloads:

Download PDF
Categorieën: ,