De oorlogen en expedities van de Heilige Profeet Mohammed(s): Offensief of defensief? | Al-Islaam OKTOBER-DECEMBER 2022

De Heilige Profeet Mohammed(s) werd door God gezonden op aarde als Rahmatul- lil-’Alamīn; een genade der werelden. Toch hebben de tegenstanders van de Islām eeuwenlang consequent alles genegeerd wat duidelijk goed, nobel en menslievend was in zijn leven, voorbeeld en leerstellingen, en hebben ze geprobeerd hem, God verhoede, af te schilderen als een bloeddorstige en gewelddadige krijgsheer. De Heilige Profeet Mohammed(s) is ook verkeerd voorgesteld door enkele van zijn eigen volgelingen in de middeleeuwen en in de huidige tijd. In zijn zuivere naam hebben zij overtredingen begaan. De situatie wordt bovendien ook niet geholpen door de strikte, selectieve en bekrompen interpretatie van de religie.

Het is verder de traditie van sommige oriëntalisten om fragmenten te publiceren uit de commentaren van Moslims om de Islām in diskrediet te brengen en het tegenstand verder aan te wakkeren met behulp van deze fragmenten. Zij baseren zich vooral op een selectieve lezing van Islamitische bronnen uit de middeleeuwen. Dit zien we veelvuldig terug in het actuele debat over de Islām.

De meest voorkomende bezwaren over de oorlogen die de Heilige Profeet Mohammed(s) voerde zijn:

  • Er wordt beweerd dat de Heilige Profeet Mohammed(s) de ongelovigen bestreed met het zwaard toen hij over voldoende volgelingen beschikte.
  • Er wordt ook beweerd dat de Heilige Profeet Mohammed(s) handelskaravanen uit Mekka aanviel met het doel hen te beroven.
  • Er wordt verder beweerd dat de Islam vanaf het Medinees tijdperk werd gevoed onder de schaduw van het zwaard dat werd geheven tegen ieder individu die weigerde de Islam te aanvaarden. En dat het een religieuze verplichting werd om mensen met geweld tot de Islam te bekeren.
  • Er wordt voorts beweerd dat de Heilige Profeet Mohammed(s) krijgsgevangen en de Joden in Medina wreed behandelde.

In deze editie zal Al-Islaam met de genade van God bovengenoemde misverstanden over de Islam en de Heilige Profeet Mohammed(s) wegnemen. De verschillende oorlogen en expedities waaraan de Heilige Profeet Mohammed(s) deelnam worden op een chronologische volgorde behandeld. Om de dynamiek die aan de oorlogen voorafging te begrijpen, zullen we terugblikken op de gebeurtenissen die aan de slag voorafgingen en deze analyseren.

Downloads:

Download PDF