De Vijf Zuilen van de Islam de onderliggende wijsheid | Al-Islaam APRIL-JUNI 2022

Bijna een kwart van de wereldbevolking is Moslim. Daarmee is de Islam de op één na grootste religie ter wereld, na het christendom. Er leven steeds meer Moslimjongeren in westerse, gemengde samenlevingen. Zij lopen tegen vragen aan die niet naar tevredenheid worden beantwoord.

En onder de niet-Moslims heersen er vele misvattingen met betrekking tot de Islam. Buiten deze misvattingen en de stigma’s en de stereotypering rondom Moslims zijn er ook een toenemend aantal mensen die meer willen weten over de Islam. Dat blijkt uit het aantal van vijfhonderd bekeerlingen per jaar in Nederland en uit het feit dat er veel mensen vragen stellen aan de leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap tijdens campagnes over ‘Ik ben een Moslim, stel mij uw vraag’ die in verschillende steden met succes worden gehouden.

De redactie van Al-Islaam heeft daarom besloten om deze editie te wijden aan de vijf zuilen van de Islam. Maar wat zijn de vijf zuilen? De Islam kent vijf fundamentele plichten die een Moslim moet vervullen. Deze staan bekend als de vijf zuilen van de Islam.

In deze editie zal de redactie van Al-Islaam ook de nodige aandacht besteden aan de huidige wereldsituatie, met name de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De lezer zal een speciaal artikel treffen met daarin selecties van het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa  (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) over zijn waarschuwingen voor een dreiging van de Derde Wereldoorlog.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Downloads:

Download PDF