Het bestaan van God en de noodzaak van religie | Al-islaam OKTOBER-DECEMBER 2021

Wij leven in een tijd waarin de duisternis van het materialisme het gehele gezicht van de aarde heeft overspoeld en het zicht van de mensen heeft verduisterd. Er zijn enerzijds velen die een geloof belijden, maar die de ware zoetheid en sterkte van dit geloof zijn ontzegd. Anderzijds zijn er ook velen die zich niet bewust zijn van de Ene Levende, Altijd-aanwezige God en de noodzaak van religie. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap biedt dit nummer aan als informatiebron om de medemens in staat te stellen zich te redden van de tegenwoordige zondvloed van ongeloof en materialisme zodat het innerlijke licht weer ontstoken kan worden en het hart kan verlichten.

Of u nu in God gelooft of niet, of u in het nut van religie gelooft of niet, sommige vragen zijn gewoon zo groot dat ze ons allen dwingen existentieel na te denken. Getracht is om alle algemene onderwerpen welke de moderne gedachten thans boeien te verenigen in deze aantrekkelijke veelomvattend editie. Wat voor intellectuele of opvoedkundige achtergrond de lezer ook heeft, een geloof, of een atheïstische of agnostische denkwijze, dit nummer biedt hem stellig iets van zijn gading en richt zich dus tot een breed lezerspubliek.

Downloads:

Download PDF