Inleiding tot de studie van de Heilige Koran

De bladzijden hebben ten doel, de zoekers naar Waarheid in staat te stellen, de waarachtigheid van de Koran te toetsen. Teneinde hierbij behulpzaam te zijn, werden de leerstellingen van de Koran tegenover die van andere Geschriften geplaatst.

Het kan zijn dat bovendien zijn nut hebben, de lezer, welke godsdienst hij ook moge belijden, nog eens te wijzen op het gouden principe, dat elke eerlijke zoeker naar Waarheid zal willen erkennen: “Aan de vruchten kent men de boom.”

De Heilige Koran draagt zijn vruchten op elke tijd en zij, die zich eraan toewijden worden de ontvangers der goddelijke openbaringen en door hen manifesteert God Zijn krachten. Wat weerhoudt ons, bij ons zoeken naar Waarheid, onze hulp niet alleen in rede en overweging te zoeken, doch ook in het waarnemen van de vruchten, die andere Schriften dragen? De wereld zou op degelijke wijze worden geholpen bij haar zoeken naar Waarheid, indien de christenen de Paus of andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders er toe konden brengen, hun openbaringen te stellen tegenover de onze, zodat men kan vaststellen, welke van deze beide de werkelijke manifestatie van Gods macht en kennis is.

De Paus en andere kerkelijke autoriteiten, wier voorgangers Jezus’ vredesleer ten spijt kruistochten tegen Moslimstaten plachten te ondernemen, moesten maar al te blij zijn met deze gelegenheid om aan een geestelijke kruistocht deel te nemen. Indien zij geneigd mochten zijn, deze uitnodiging te aanvaarden, of hun volgelingen tot het aanvaarden ervan te bewegen, dan zou dit een doeltreffend middel kunnen blijken om het geestelijk lijden te genezen, waaraan de mensheid zolang heeft geleden. Gods Majesteit en Macht zouden zich dan op een buitengewone wijze manifesteren en zouden helpen, ’s mensen geloof te bevestigen en zijn geestelijke vooruitgang te leiden.

Downloads:

Download PDF