Mohammed(s) Het Zegel der Profeten | Al-Islaam JANUARI-MAART 2022

Deze editie van Al-Islaam verschaft argumenten die het harmonieuze karakter bewijzen van het geloof van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in de finaliteit van het profeetschap. De tegenstanders van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap uiten beschuldigingen waarin zij beweren dat Hazrat Mirzā Ghulām Ahmad(as) door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap als een profeet beschouwd wordt in een zin die ingaat tegen de uitspraken van Heilige Profeet Mohammed(s). De tegenstanders van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap schrijven haar soms ook onjuiste geloofsovertuigingen toe zoals dat Hazrat Mirzā Ghulām Ahmad(as) en de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap niet geloven dat de Heilige Profeet Mohammed(s) het Zegel der Profeten is. Ondanks deze valse beschuldigingen is het altijd de praktijk van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap geweest om met waardigheid en eer te reageren. Het huidige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirzā Masroor Ahmad(aba) heeft bij enkele gelegenheden aangegeven dat deze bezwaren beantwoord dienen te worden. Dit Blad reageert op deze aantijgingen en behandelt vragen die verband houden met de finaliteit van het profeetschap van de Heilige Profeet Mohammed(s) en de komst van een Ummati (ondergeschikte) Profeet in de Islam.

Downloads:

Download PDF