STOP de dreiging van een derde wereldoorlog | Al-Islaam JULI-SEPTEMBER 2022

De wereld maakt zeer turbulente tijden door. Nu de pandemie achter de rug is, staat de wereld voor uitdagingen die doen denken aan die van voor de Tweede Wereldoorlog, van wereldwijde recessie tot geopolitieke spanningen en oorlogen.

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief (Khalifa), Zijne Heiligheid Hazrat Mirzā Masroor Ahmad(aba), waarschuwt de wereldleiders en regeringen nu al meer dan 10 jaar, dat tenzij absolute rechtvaardigheid wordt betracht in nationale- en internationale aangelegenheden, de opmars naar de Derde Wereldoorlog onvermijdelijk is. Met betrekking tot de crisis in Rusland- Oekraïne drong zijne Heiligheid er ook op aan alles in het werk te stellen om de situatie te de-escaleren voordat deze oncontroleerbaar tot uitbarsting komt.  

Het Westen wordt vandaag overheerst door agnosticisme en atheïsme. In een dergelijk wereldbeeld, waarin er geen Hogere Macht is aan wie wij verantwoording verschuldigd zijn, is er weinig stimulans voor mensen om rechtvaardigheid in acht te nemen wanneer hen dat niet gelegen komt. Tenzij de mensheid zich tot haar Schepper keert en een gevoel van verantwoordelijkheid tegenover God ontwikkelt, kan rechtvaardigheid nooit zegevieren. En zonder rechtvaardigheid, zal er nooit vrede kunnen zijn.

Aangezien Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) door God wordt geleid, zou de wereld er goed aan doen om zijn waarschuwingen in acht te nemen.

Ahmadi Moslims geloven dat de Beloofde Messias(as) is verschenen zoals voorspeld door de Heilige Profeet Mohammed(s) en vele andere profeten.

Waarom is dit belangrijk?

Omdat hij degene is die volgens voorspellingen de mensheid zal leiden naar een tijd van vrede.

Wij wensen u veel leesplezier toe. 

Downloads:

Download PDF