Wereldcrisis en de weg naar vrede

De wereld maakt momenteel zeer turbulente tijden mee. De wereldwijde, economische crisis blijft bijna elke week, nieuwe en ernstige gevaren vertonen. De overeenkomsten met de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog worden voortdurend aangehaald en het lijkt duidelijk dat de gebeurtenissen de wereld in een ongekend tempo voeren in de richting van een gruwelijke derde wereldoorlog. In dit boek waarschuwt Zijne Heiligheid Mirza Masroor Ahmad, hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de wereld voor de snel naderende gevaren en hoe zij rampspoed kan voorkomen en een koers naar vrede uit kan zetten.

Downloads:

Download PDF