De Ark van Noach

In De Ark van Noach beschrijft Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) de voorwaarden waarmee de leden van zijn gemeenschap de naderende pestepidemie van 1902 in Brits-Indië kunnen overleven. God openbaarde hem dat de leden van zijn gemeenschap beschermd zouden worden tegen deze ramp. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) legt uit dat louter een formeel lidmaatschap niet voldoende is. Alleen degenen die met diepe godvrezendheid en vast geloof de leer van de Islam navolgen, voldoen aan deze eis. In zijn onmiskenbare stijl verheldert de Beloofde Messias(as) de hoogten van spiritualiteit in de Islam, waarmee de gelovige erfgenaam wordt van de profeten.

Terwijl in India binnen enkele jaren miloenen mensen stierven aan de pest, bleven de volgelingen van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) wonderbaarlijk gespaard en namen met honderdduizenden in aantal toe. De boodschap van De Ark van Noach wordt in deze tijd met de dag actueler te midden van de natuurrampen, de economische crises, de oorlogen en de epidemieën die de wereldgemeenschap teisteren. Dit boek is daarom onmisbaar voor de leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Maar ook lezers die onbekend zijn met de aanspraak van de auteur zullen de verheven moraal, de spiritualiteit en het wonder van goddelijke bescherming kunnen waarderen.

over de auteur: Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) (1835-1908) is de stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Zijn komst vervulde de voorspellingen over de komst van de Messias in zowel de Islam als in andere godsdiensten. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap telt inmiddels enige tientallen miljoenen leden en staat wereldwijd bekend als een baken van spiritualiteit, rationaliteit en rechtvaardigheid in een wereld vol onrecht en geweld

Downloads:

Download PDF